Guy Staelens
Stormestraat 33/31
8790 Waregem

GSM: 0475 36 89 66
Tel.: 056 60 89 66
Mail: info@guystaelens.be

Download vCard Mail ons Webdesign Bluetown

Bouwen/Verbouwen

Ben jij mee met de wetgeving over EPB?

Met energie moeten we spaarzaam omspringen. Dat is niet alleen goed voor het milieu en het klimaat, maar ook voor onze portemonnee. Of je nu je huis verwarmt met aardgas, stookolie, houtpellets... Het maakt niet uit: alle energieprijzen stijgen. Dus op je energieverbruik besparen is altijd een goed idee. Het is sinds enkele jaren zelfs verplicht door de overheid om bij nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen te letten op het energieverbruik van je woning. Dat ligt vast in de EPB-wetgeving. Ben jij mee met de wetgeving over EPB? We zetten je hierbij graag op weg naar het beter begrijpen van wat dat allemaal inhoudt.

Sinds 2006 energiezuiniger bouwen

Vroeger bestonden er geen verplichtingen om bij het (ver)bouwen van woningen rekening te houden met het energieverbruik. Het is pas sinds 2006 dat voor alle Vlaamse woningen de EPB-wetgeving bestaat. Voor nieuwbouw en voor verbouwingen. En maar best ook. Iedereen is ondertussen overtuigd dat energiezuinig bouwen een goed idee is voor heel veel redenen. De extra kosten bij de bouw verdien je overigens vrij snel terug. EPB staat voor energieprestatiebesluit. Dat zijn de normen waar een woning aan moet voldoen om zo weinig mogelijk energie te verspillen. Zo is het verplicht om je huis goed te isoleren en te ventileren. De bedoeling is om de gemiddelde woning op termijn veel energievriendelijker te maken.

E-peil gaat na hoeveel energie je woning verbruikt

Eenvoudig omschreven is het E-peil de maat voor het energieverbruik van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Dit energiepeil wordt de laatste jaren stelselmatig verlaagd. De regels worden dus strenger... en de huizen dus alsmaar energiezuiniger. Dat kan je duidelijk zien in de onderstaande tabel:

Datum aanvraag bouwvergunning: Maximum E-peil

2006 - 2009: E100
2010 - 2011: E80
2012 - 2013: E70
2014- ... (wordt later nog bepaald): E60

Voor huizen waarvan de bouwvergunning in 2012 wordt aangevraagd verplicht de EPB-wetgeving dus een maximaal E-peil van E70. Dezelfde normen gelden voor grote verbouwingen groter dan 800 m³ of een uitbreiding met minstens één wooneenheid. Natuurlijk mag je altijd meer doen om nog energiezuiniger te zijn. Je zal het verschil merken in je energiefactuur.

Hoe wordt het E-peil berekend?

Het E-peil berekenen is wel een beetje specialistenwerk. Het uiteindelijke E-peil is een samenspel van heel wat factoren. Het resultaat is afhankelijk van:

Beter isoleren met een laag K-peil

Het isolatiepeil van een woning wordt uitgedrukt met het K-peil. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is. Ook deze berekening is voer voor specialisten. Ook hier gebeurt deze berekening van het K-peil aan de hand van verschillende factoren zoals eventuele warmteverliezen die kunnen ontstaan, de compactheid van de woning... De EPB-wetgeving verplicht een maximaal K-peil van 40. Uiteraard gelden deze eisen voor verbouwing enkel voor het gerenoveerde gedeelte.

Maximum U-waarde:

Ook een goede ventilatie is verplicht

De EPB-wetgeving legt zelf geen eisen op qua type ventilatie, maar verplicht wel dat de woning goed moet geventileerd zijn. Concreet moet er per m² vloeroppervlakte 3,6 m³ lucht per uur toe- en afgevoerd worden. Bij het vervangen van de ramen in een bestaande woning, volstaat het om toevoeropeningen voor ventilatie te voorzien.

Hoe ga ik nu concreet te werk om mijn EPB-waarde te bepalen?

Als (ver)bouwheer ben je verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen. Deze verslaggever zal aan de hand van alle gegevens die hij verzamelt over je woning een EPB-verslag opmaken. Daarin moet aangetoond worden dat de woning voldoet aan de EPB-wetgeving. Blijkt dat niet het geval, dan kan je als bouwheer een boete verwachten.

Sinds 1 januari 2011 rekening houden met bouwknopen

Nog nooit gehoord van bouwknopen? Dat kan, want het is een vrij nieuw begrip. De term 'bouwknoop' zijn alle plaatsen van een gebouw waar extra warmteverlies kan optreden. Je hebt allicht wel al gehoord van 'koudebruggen', dat was vroeger de term voor bouwknopen. De invloed van deze bouwknopen moet sinds 2011 verplicht worden mee berekend in het K-peil en het E-peil voor gebouwen. Je EPB-verslaggever weet hier alles over.

Terug naar boven